Bij Europastry is duurzaamheid geen doel maar een realiteit.

We hebben oog voor wat echt van belang is

We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van voeding duurzaam moet zijn om de klimaatverandering te kunnen bestrijden. Als een van de meest duurzame bakkerijen ter wereld lopen we voorop bij de transformatie van de bakkerijsector.

Een voorbeeld is onze belofte om 100% duurzame graangewassen te gebruiken. Dit garandeert de invoer van beste praktijken samen met de plaatselijke landbouwers, zoals het gebruik van gecertificeerde zaden, de beperking van het gebruik van meststoffen, de teeltwisseling en de traceerbaarheid van het veld tot de tafel.

-27.776

Besparingen in ton CO2 tussen 2020 en 2023

-50%

Tussen 2020 en 2023 hebben we de CO2-uitstoot met 47% verminderd

-14,2%

We hebben ons waterverbruik het afgelopen jaar verminderd

-7,6%

We hebben ons gasverbruik in 2021 verlaagd

100%

natuurlijke ingrediënten. We creëren producten zonder kunstmatige aroma's, kleurstoffen en conserveringsmiddelen.

91%

Gebruik van elektrische energie uit hernieuwbare bronnen. Tot slot gebruiken we recyclebare verpakkingen in onze producten en distribueren we ze volgens duurzaamheidscriteria.

«In onze dagelijkse activiteiten plannen we uitdagingen op het vlak van het verantwoord gebruik van hulpbronnen en energie-efficiëntie. We verbinden ons ertoe uitsluitend groene energie te gebruiken, wat een grote stap betekent naar de consolidatie als duurzame onderneming».

Lokale grondstoffen

We werken samen met lokale boeren en producenten. We controleren de traceerbaarheid van elk graangewas tot het wordt gemalen en beperken zo de afstand die onze producten afleggen volgens de huidige marktnormen.

Duurzame distributie

We zetten in op duurzaam vervoer met vrachtwagens op aardgas, megavoertuigen die het aantal ritten verminderen en elektrische fietsen voor stedelijke omgevingen.