Bij Europastry is duurzaamheid geen doel maar een realiteit.

We hebben oog voor wat echt van belang is

We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van voeding duurzaam moet zijn om de klimaatverandering te kunnen bestrijden. Als een van de meest duurzame bakkerijen ter wereld lopen we voorop bij de transformatie van de bakkerijsector.

Een voorbeeld is onze belofte om 100% duurzame graangewassen te gebruiken. Dit garandeert de invoer van beste praktijken samen met de plaatselijke landbouwers, zoals het gebruik van gecertificeerde zaden, de beperking van het gebruik van meststoffen, de teeltwisseling en de traceerbaarheid van het veld tot de tafel.

20.000 ha

We hebben de afspraak om 20.000 ha duurzaam graan te oogsten in 2025.

-36 %

In 2021 verlagen we onze koolstofvoetafdruk met 36%.

-13 %

In 2021 verlagen we ons waterverbruik met 13%.

-8 %

In 2021 verlagen we ons gasverbruik met 8%.

100 %

natuurlijke ingrediënten. We creëren producten zonder kunstmatige aroma's, kleurstoffen en conserveringsmiddelen.

100 %

energie afkomstig van hernieuwbare bronnen. Tot slot maken we gebruik van recyclebare verpakkingen voor onze producten en hanteren we duurzaamheidscriteria voor de distributie.

«In onze dagelijkse activiteiten plannen we uitdagingen op het vlak van het verantwoord gebruik van hulpbronnen en energie-efficiëntie. We verbinden ons ertoe uitsluitend groene energie te gebruiken, wat een grote stap betekent naar de consolidatie als duurzame onderneming».

Lokale grondstoffen

We werken samen met lokale boeren en producenten. We controleren de traceerbaarheid van elk graangewas tot het wordt gemalen en beperken zo de afstand die onze producten afleggen volgens de huidige marktnormen.

Duurzame distributie

We zetten in op duurzaam vervoer met vrachtwagens op aardgas, megavoertuigen die het aantal ritten verminderen en elektrische fietsen voor stedelijke omgevingen.